Главная Страница  >   Все документы  >   Сессии Николаевского городского совета  >   Проекти рішень 7 сесії міської ради  >   “Про затвердження Правил розміщення та організацію роботи закладів, які надають послуги з комп’ютерної ігрової діяльності та доступу до мережі Інтернет на території м. Миколаєва”

“Про затвердження Правил розміщення та організацію роботи закладів, які надають послуги з комп’ютерної ігрової діяльності та доступу до мережі Інтернет на території м. Миколаєва”
04 июля 2011 | Прочитали 2200 | Комментариев 0


Про затвердження Правил розміщення та організації роботи закладів, які надають послуги з комп’ютерної ігрової діяльності та доступу до мережі Internet на території м. Миколаєва


З метою впорядкування розміщення на території м. Миколаєва закладів, в яких надаються послуги з комп'ютерної ігрової діяльності та доступу до мережі Internet, та створення безпечних для здоров'я умов в закладах, які надають вищезазначені послуги, керуючись Законом України "Про захист суспільної моралі", наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15 грудня 2009 року N 947 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил влаштування, утримання, обладнання та організації роботи закладів, які надають послуги з комп'ютерної ігрової діяльності дітям», ст. ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила розміщення та організації роботи закладів, які надають послуги з комп'ютерної ігрової діяльності та доступу до мережі Internet на території м. Миколаєва (додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Васюкова Р.О.Міський голова                                       В. Д. ЧайкаЗатверджено
рішенням міської ради
від _________________
№ __________________Правила розміщення та організації роботи закладів, які надають послуги з комп'ютерної ігрової діяльності  та доступу до мережі Internet на території
 м. Миколаєва

1. Загальні положення
1.1. Правила розміщення та організації роботи закладів, які надають послуги з комп'ютерної ігрової діяльності та доступу до мережі Internet на території м. Миколаєва (далі - Правила), визначають вимоги, передбачені чинним законодавством до таких закладів (інтернет-кафе, комп'ютерні клуби, інтернет-клуби тощо) незалежно від форм власності та відомчої належності.
1.2. Правила розповсюджуються на заклади, в яких надаються послуги з комп'ютерної ігрової діяльності та доступу до мережі Internet (далі–Заклад), та регламентують безпечні для здоров'я умови в Закладах.
1.3. Правила і норми є обов'язковими для виконання усіма юридичними особами та фізичними особами - підприємцями, діяльність яких пов'язана з проектуванням, будівництвом, реконструкцією, розміщенням, експлуатацією Закладів.
2. Вимоги до земельної ділянки, будівлі, облаштування основних приміщень комп'ютерних ігрових закладів
2.1. Проектування і будівництво нових, реконструкція існуючих Закладів здійснюються з урахуванням вимог чинного законодавства.
2.2. Заклад повинен розміщуватись на відокремлених земельних ділянках, крім закладів, що розташовані при клубах, стаціонарних центрах торгівлі, вбудовані у житлові будинки. Розмір земельної ділянки визначається завданням на проектування відповідно до ДБН 360-92. "Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень" та Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 N173, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.1996 за N379/1404.
2.3. Відведення земельної ділянки здійснюється за наявності технічних умов на водопостачання, каналізації, тепло-, електропостачання, що визначено завданням на проектування та погоджено з установами державної санітарно-епідеміологічної служби відповідної адміністративної території.
2.4. Заклади можуть розміщуватися як в окремому будинку, так і у вбудованих або прибудованих приміщеннях.
2.5. Для розміщення Закладу у вбудованих або прибудованих приміщеннях дозволяється використовувати з першого по третій поверхи. Максимальна кількість поверхів Закладів не повинна перевищувати трьох.
2.6. Приміщення комп'ютерних ігрових закладів для дітей вбудовані або прибудовані до житлових будинків та громадських споруд повинні мати окремий вхід, що не пов'язаний з входом до житлових (громадських) будинків.
2.7. Планувальні рішення Закладів та вимоги до ігрового місця повинні передбачати облаштування відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 15.12.09 N 947, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.01.10 за N 93/17388.
2.8. Оптимальним розміщенням ігрових місць у комп'ютерних ігрових закладах вважається розміщення їх по периметру приміщення при додержанні: площі 4,5 м2 на 1 гравця (на одне ігрове місце); кубатури 13,5 м3 на 1 гравця (на одне ігрове місце); ширини проходів не менше 0,6 м.
2.9. Оптимальна організація приміщення для ігрової діяльності - 10 ігрових місць, допустима - 15 ігрових місць.
2.10. При проектуванні нового будівництва або реконструкції закладу необхідно врахувати потреби інвалідів та інших маломобільних груп населення.
3. Вимоги до освітлення
3.1. Основні приміщення комп'ютерних ігрових закладів повинні мати природне освітлення.
3.2. Вікна закладів повинні бути прозорими. Забороняється заклеювання вікон або будь-яке інше затемнення, що погіршує видимість внутрішньої частини приміщення.
3.3. Природне освітлення повинно відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.2.008-01. "Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу",  ДБН В.2.5.-28-2006. "Природне і штучне освітлення". Коефіцієнт природної освітленості повинен бути не нижче 1,5 %.
4. Вимоги до вентиляції та опалення
4.1 Заклади повинні бути обладнані функціонуючими системами вентиляції та опалення згідно з вимогами нормативних документів (ДБН 2.04.05-91. "Опалення, вентиляція та кондиціювання", ДБН В.2.5.-28-2006. "Природне і штучне освітлення").
4.2. У ігрових приміщеннях необхідно забезпечити широку аерацію та повітряний обмін через системи припливно-витяжної вентиляції та кондиціювання повітря із забезпеченням кратності повітрообміну 16 м3/год на одне робоче місце.
4.3. Будинки Закладів повинні бути забезпечені функціонуючими системами централізованого теплопостачання (опалення) або індивідуального опалення.
4.4. Використання парових котлів для опалення ігрових закладів забороняється.
5. Вимоги до мікроклімату та повітряно-теплового режиму
5.1. Чистота повітря в приміщеннях Закладів забезпечується:
•    ефективністю дії системи вентиляції та організацією раціонального провітрювання приміщень (наскрізне, кутове, однобічне);
•    регулярністю вологого прибирання приміщень з використанням дезінфекційних та мийних засобів.
5.2. Рівні позитивних і негативних іонів у повітрі комп’ютерного залу закладу мають відповідати санітарно-гігієнічним нормам № 2152-80.
6. Гігієнічні вимоги до ігор та режиму ігрової діяльності дітей
6.1. Перебування дітей віком до 14 років в ігровому закладі пізніше 20.00 забороняється. Допускається перебування в ігровому закладі до 21.00 лише дітей віком від 15 до 18 років.
6.2. Між заняттями у навчальному закладі та ігровою діяльністю дитини рекомендується забезпечити перерву для відпочинку тривалістю 1 - 1,5 години. З урахуванням цього режим роботи Закладу для відвідування дітьми повинен бути з 14.00 до 20.00 (21.00) впродовж навчального року та з 8.30 до 20.00 (21.00) під час канікул та у вихідні дні.
6.3. Тривалість ігрової діяльності в Закладах повинна становити: для дітей молодшого шкільного віку, від 6 до 10 років (1 - 4 класи) - не більше 30 хвилин; середнього і старшого шкільного віку, від 11 років до 16 років і старше (з 5 класу і старше) - 45 хвилин. Максимальна тривалість ігрової діяльності в Закладах не повинна перевищувати 60 хвилин. Частота відвідування дитиною Закладу рекомендується не більше двох разів на тиждень.
6.4. Ігрова діяльність дітей в Закладах має проводитись у присутності педагога або інструктора.
6.5 При використанні комп'ютерних ігор для дітей власнику Закладу необхідно дотримуватися норм Закону України "Про захист суспільної моралі".
6.6. У кожному ігровому приміщенні (залі) повинна бути медична аптечка, до складу якої обов’язково повинен входити перев'язувальний матеріал.
6.7. В ігрових закладах не дозволяється торгівля та вживання спиртних напоїв (у тому числі слабоалкогольних та пива), наркотичних та психотропних речовин, продаж і куріння тютюнових виробів.
7. Вимоги до території та приміщень
7.1. На території Закладу необхідно проводити щоденне прибирання. Сміття необхідно збирати в сміттєзбірники з кришками, що щільно закриваються. Випорожнення сміттєзбірників проводити при заповненні їх на 2/3 об'єму з подальшою дезінфекцією.
7.2. У Закладах повинно регулярно за графіком проводитись щоденне вологе прибирання (двічі на день) з використанням мийних та дезінфікуючих засобів.
8. Обов'язки керівника (власника) комп'ютерного ігрового закладу
8.1. Керівник (власник) Закладу зобов'язаний:
•    додержуватись вимог чинного законодавства;
•    забезпечувати проведення санітарно-протиепідемічних заходів;
•    відповідати за дотримання режиму роботи Закладу стосовно відвідування його дітьми;
•    створювати безпечні для здоров'я умови перебування гравців;
•    використовувати в діяльності Закладу лише ліцензоване програмне забезпечення;
•    використовувати в ігровій діяльності відвідувачів комплекти ігор, що відповідають віку гравців;
•    при використанні комп'ютерних ігор та доступу до мережі Internet необхідно дотримуватися норм Закону України "Про захист суспільної моралі";
•    забезпечити проходження обов'язкових медичних оглядів працівниками Закладу.

9.Відповідальність керівника (власника) комп’ютерного ігрового закладу
•    У разі порушення цих правил керівник (власник) несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
•    У разі порушення цих Правил відносно відвідування закладів неповнолітніми особами режим роботи може бути змінено виконавчим органом Миколаївської міської ради.Зарегистрироваться

Комментарии